Konferencja

25.10.2013 godz. 9.00 aula bud. A-1 Poliechnika Wrocławska Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław

Szczegóły zgłoszeń w zakładce Rekrutacja

Tematy i streszczenia referatów:

1.  dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

STANDARDY W PROJEKTOWANIU PRZESTRZENI DLA WSZYSTKICH

Projektowanie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym i starszym powinno być oparte na wdrażaniu zasad projektowania uniwersalnego. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wprowadza do polskiego prawa definicję projektowania uniwersalnego i mocno podkreśla horyzontalną zasadę dostępności, jako warunku niezbędnego do tworzenia przestrzeni przyjaznej wszystkim obywatelom. Stosowanie odpowiednich rozwiązań, które powinny cechować się uniwersalnością, pozwalającą osobom o różnych dysfunkcjach ruchowych i postrzegania przestrzeni, samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. W tym celu należy wprowadzać zasady standardy dostępności, które powinny pomagać projektantom w tworzeniu środowiska zabudowanego zgodnego z różnorodnymi potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni. Pierwsze w Polsce standardy dostępności szeroko oparte na zasadach projektowania uniwersalnego zostały przyjęte w Gdyni, 17 maja 2013 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni. W prezentacji zostaną przedstawione podstawowe wytyczne Standardów Dostępności mające na celu tworzenie przyjaznego wszystkim otoczenia, w tym tworzenia przestrzeni do integracji i aktywności osób starszych i niepełnosprawnych. Przyjazna wszystkim przestrzeń publiczna sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, opartego na równości wszystkich obywateli, bez względu na to jakie mają możliwości fizyczne i percepcyjne.

2. dr inż. arch. Iwona Benek

ANALIZA POTRZEB PACJENTÓW STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SZPITALI GERIATRYCZNYCH

Pacjenci geriatryczni są szczególną grupą użytkowników szpitali – z powodu zwiększonych indywidualnych potrzeb wynikających z ich stanu fizycznej sprawności, psychicznego podejścia do starzenia oraz często obniżonej pozycji społecznej. Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne pacjentów w starszym wieku, często przewlekle chorych, rodzą szereg wymagań, które powodują konieczność specyficznego podejścia do projektowania szpitali geriatrycznych, w tym pokoi dla pacjentów w starszym wieku. W artykule poza określeniem potrzeb osób starszych jako pacjentów przeanalizowano wybrane przykłady pokoi z punktu widzenia osób odwiedzających oraz personelu.

3. dr inż. Hanna Marszałek

TWORZENIE MAPY BARIER DLA NADODRZA

W ramach przedmiotu „Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej” studenci ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku Architektura Krajobrazu zrealizowali część programu ćwiczeń na terenie Nadodrza. Przeistoczyli się w Osoby Niepełnosprawne (wózki inwalidzkie, kule pachowe i łokciowe, balkoniki, atrybuty starości i niewidzenia) i ocenili dostępność przestrzeni publicznej w dzielnicy. Następnie dla wybranych fragmentów osiedla stworzyli propozycje zmian. Wszystko będzie umieszczone w nakładce na mapę dzielnicy. Obecnie na stronie http://seniorno.pl/mapa_problemow_spolecznych widoczne są bariery. W wybranych punktach, po Najechaniu kursorem, pokazują się zdjęcia stanu istniejącego, a w komentarzu opisane są występujące tam niedogodności. W najbliższym czasie, po kolejnym ruchu, przedstawione będą autorskie projekty przekształceń. Polegają one, przede wszystkim, na likwidacji barier architektonicznych, przy jednoczesnym wykreowaniu przestrzeni przyjaznej dla wszystkich.

4. mgr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI MIESZKALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO.

Dom, mieszkanie to miejsce ważne dla człowieka, który pragnie czuć się w nim bezpiecznie, swobodnie i komfortowo. Przestrzeń ta jest szczególnie istotna dla osób niepełnosprawnych, gdyż powinna ona umożliwiać im samodzielne funkcjonowanie. Niestety, pomimo istniejących przepisów wciąż powstają lokale niedostępne dla ludzi posiadających ograniczenia fizyczne. Architekci projektują za wąskie ciągi komunikacyjne i za małe otwory drzwiowe, lokalizują elementy wyposażenia na nie odpowiednich wysokościach tworząc tym samym liczne bariery. Mieszkania natomiast powinny być w taki sposób aranżowane, aby mogły w każdym momencie zostać zaadaptowane do indywidualnych, zmiennych w czasie potrzeb określonego mieszkańca i nie implikować przy tym kosztownych remontów. W większości jednak przypadków dostosowanie lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym radykalnych zmian. Dlatego w referacie zostaną zaprezentowane sposoby tworzenia mieszkań elastycznych oraz przykłady adaptacji lokali w przestrzeni zastanej.

5. mgr inż. arch. Martyna Stasiniewska

ARCHITEKTURA DLA WSZYSTKICH Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. ”  Mówi pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjęty przez ONZ 10 grudnia 1948 roku. Wobec tego, wszyscy ludzie, mają te same prawa w korzystaniu z przestrzeni publicznych i uczestniczeniu w życiu społecznym.  Niestety wiele osób nie może w pełni korzystać z tych praw z powodu barier architektonicznych. 14% społeczeństwa stanowią osoby niepełnosprawne, 1% – osoby niepełnosprawne intelektualnie (dane wg WHO), grupa ta jest najbardziej wykluczona z życia społecznego. Istnieje wiele przyczyn wykluczenia ze społeczeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie, są to uprzedzenia, stereotypowość, odmienność, ale znaczącą przyczyną jest fakt, że osoby te mają problem z samodzielnym poruszaniem się w przestrzeni miejskiej.  Najnowsze badania psychologiczne pokazują jednak, że że jeżeli człowiek jest przekonany, że inteligencja jest własnością daną raz na całe życie, nie osiąga nic ponad standard, w którym sam się klasyfikuje. Osoby, które uważają inteligencję za własność plastyczną, podatną na rozwój, podejmują się zadań stanowiących wyzwanie, łatwiej i szybciej się uczą.  W związku z tym, tworzenie przestrzeni przyjaznej, „prostej w obsłudze” może spowodować większe zaangażowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w życie danego społeczeństwa.

6. mgr inż. arch. Agnieszka Wolska

ANALIZOWANIE POTRZEB PRZY PROJEKTOWANIU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OŚRODKÓW NA TERENIE WROCŁAWIA.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością, którym stwarza się możliwość rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. W Polsce obiekty Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowią w większości adaptacje starych kamienic i wolno stojących budynków. Wynikiem tego jest wtórne dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zajęciowej często łączą w sobie funkcje zdrowotne, mieszkaniowe oraz zakładów pracy chronionej, często też poradni psychologicznych. Budynki te jedynie dostosowywane są do potrzeb osób niepełnosprawnych za pomocą szerokości korytarzy, toalet dla niepełnosprawnych, parametrów schodów i wbudowaniem windy dla niepełnosprawnych, obecnością zlewu w każdym pomieszczeniu. Nauka ergoterapii jest tu całkiem obca. Rzadko dostosowywane są wysokości okien (np. dla os. pełzających), jedno-przestrzenność holu, miejsca spotkań i integracji, zieleń, faktury ścian, meble. Specyfika warsztatów jako placówek dla osób posiadających choroby sprzężone tj. niepełnosprawność fizyczną połączoną często z innymi chorobami tj. schorzenia neurologiczne, układu krążenia, choroby psychiczne, uszkodzenie narządu wzroku czy słuchu wymaga wieloaspektowego podejścia do projektowania tego typu przestrzeni. We Wrocławiu istnieją cztery tego typu ośrodki, które w niedostateczny sposób funkcjonalny odpowiadają na potrzeby tych pacjentów. Przez co rehabilitacja może być nie efektywna. Aby poprawić efektywność rehabilitacji należny poszukiwać nowych rozwiązań funkcjonalno- przestrzennych dla tego typu obiektów.

6. dr inż. arch. kraj. Kamila Adamczyk

7. mgr inż. arch. Anna Jakubińska

8. mgr inż. arch. Martyna Mokrzecka

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s